Trang nhất / Camera Đo Nhiệt Độ FLIR C2 (150°C, 80 × 60 pixels)

Camera Đo Nhiệt Độ FLIR C2 (150°C, 80 × 60 pixels)

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon