Lưỡi cưa thiết kế sử dụng cưa được nhiều loại vật liệu.
Đồng thời, có đủ các loại qui cách theo yêu cầu của khách hàng và luôn có đủ các loại răng phù hợp với kích thước vật liệu cưa.
Các loại vật liệu cưa được như: Nhôm, đồng, thép công cụ, thép carbon, thép hình, thép hợp kim và thép không gỉ (Inox)

TOOTH FORM
WIDTH x THICKNESS
TUFF-TOOTH
TPI
VARI-TOOTH
TPI
WAVY
TPI
HOOK
TPI
IN MM 2/3 3/4 4/6 6/8 5/8 6/10 8/12 10/14 14 18 3
3/4 x .035 19 x 0.90    
1 x .035 27 x 0.90    
1-1/4 x .042 34 x 1.07        
1-1/2 x .050 41 x 1.27              
2 x .050 54 x 1.27                
2 x .063 54 x 1.60