*Hệ thống bàn hút chân không bao gồm: Bàn hút chân không, bơm chân không và các thiết bị phụ trợ khác.
*Nguồn gốc xuất xứ: Đức
*Tính năng:  Sử dụng lực hút chân không để gá kẹp chi tiết, đặc biệt là các chi tiết phi từ tính, mỏng .
*Ưu điểm:
-          Giảm thời gian gá đặt chi tiết , chỉ cần khoảng 10s
-          Lực hút khỏe: 1kg/cm2
-          Có thể gia công hoàn thiện chi tiết
-          An toàn và không ảnh hưởng đến chi tiết cần gia công.
*Tham khảo video hoạt động: https://www.youtube.com/watch?v=0fxGjAya4Ok