OSBORN - GENERAL CATALOGUE 2013

Osborn - Nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho vấn đề xử lý bề mặt

KYOCERA - GENERAL CUTTING TOOLS 2018-2019

https://www.flipsnack.com/kyoceracatalog/kyocera-general-catalog-2018-2019/full-view.html

KYOCERA - SGS PRECISION TOOLS

https://www.kyocera-sgstool.com/uploads/general/KSPT_Global_Product_Catalog.pdf

KYOCERA - GBF Grooving Tools for Small Parts Machining

GBF - Grooving Tools for Small Parts Machining

HPMT - SE60X NEW VERSION

HPMT cho ra mắt dòng sản phẩm mới SE 60X (A5C) với vật liệu tiên tiến và thiết kế mới, giúp tuổi thọ công cụ cao hơn tới 50%!

HPMT - SE 30 SERIES

SE 30 are solid carbide end mills that applications for general machining with flexible, speed and cost efficiency. For material application is up to 30 HRC

HPMT - ALU LINE

Dòng dao phay Alu có dải sản phẩm rộng chuyên cho gia công vật liệu nhôm và phi kim. Với thiết kế lưỡi cắt đặc biệt, dòng dao phay Alu có thể đáp ứng được nhiều ứng dụng phay.

HPMT - SE 45 SERIES

SE 45 are solid carbide end mills that applications for general machining with flexible, speed and cost efficiency.