*Tên Sản phẩm: Dây cắt điện cực đồng
 
*EDM Brass Wire:
Cu 65% / Zn 35% phủ Zinc
Đặc trưng 
1. Tính ổn định cao
2. Cắt chính xác
3. Lực căng dây lớn
4. Sử dụng tốt cho các máy có hệ thống luồn dây tự động
5. Bề mặt dây sạch và có độ nhẵn cao
 
*Premium EDM Brass Wire:
Cu 60% Zn 35~39% , Al và các nguyên tố khác
1. Tốc độ cắt rất cao
2. Độ chính xác gia công rất cao
3. Chất lượng bề mặt gia công cao
4. Bề mặt dây sạch hơn dây EDM bình thường
5. Thuận tiện cho việc cắt chi tiết có độ dày lớn
 
*Đóng gói: 3 kg/cuộn, 5kg/cuộn, 20kg/cuộn