OSBORN - GENERAL CATALOGUE 2013

Osborn - Nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho vấn đề xử lý bề mặt

KYOCERA - GENERAL CUTTING TOOLS 2018-2019

https://www.flipsnack.com/kyoceracatalog/kyocera-general-catalog-2018-2019/full-view.html

KYOCERA - SGS PRECISION TOOLS

https://www.kyocera-sgstool.com/uploads/general/KSPT_Global_Product_Catalog.pdf

KYOCERA - GBF Grooving Tools for Small Parts Machining

GBF - Grooving Tools for Small Parts Machining

BILZ - HI-POWER MILLING CHUCKS

BILZ - HI-POWER MILLING CHUCKS

HPMT - SE60X NEW VERSION

HPMT cho ra mắt dòng sản phẩm mới SE 60X (A5C) với vật liệu tiên tiến và thiết kế mới, giúp tuổi thọ công cụ cao hơn tới 50%!
12